PDA

View Full Version : DI TRUYỀN  1. [Nghiên cứu] Giới tính và bí ẩn nhiễm sắc thể X, Y, SRY
  2. [Ca lâm sàng] [Nghiên cứu] Kỹ thuật ARMS-PCR chẩn đoán Thalassemia