PDA

View Full Version : HÓA SINH  1. [Hỏi đáp] Địa chỉ GS.Văn Như Cương (Cần gấp)
  2. [Giúp đỡ] Khái niệm về Sinh Khả Dụng ?
  3. [Tổng quan] PROCALCITONIN- Một marker đặc hiệu cho nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn huyết
  4. [Kinh nghiệm] Atlas điện di protein
  5. [Bài dịch] Điện di protein huyết thanh
  6. [Bài dịch] Cholesterol (Cholestérolémie totale / Cholesterol total)
  7. [Bài dịch] Acid Uric (Acide Urique / Uric Acid)
  8. [Tổng quan] Xét nghiệm chức năng gan