PDA

View Full Version : GÓP Ý VỚI BĐH 1. [Hỏi đáp] Mở topic yêu cầu tài liệu miễn phí từ pubmed, sciencedirect, springerlink, uptodate ...
 2. [Hỏi đáp] Ly kỳ cuộc giải cứu thai nhi suýt bị chết oan
 3. [Hỏi đáp] Đôi lời góp ý diễn đàn
 4. [Thông báo] Diễn đàn Bác sĩ Nội trú hiện tại đang xây dựng trang tin (www.bacsinoitru.NET) và sẽ sớm ra mắt
 5. [Hỏi đáp] Mấy lời gửi gắm
 6. [Thông báo] Việc kích hoạt chức năng code [ you] trên diễn đàn Bác sĩ Nội trú
 7. [Thông báo] Tuyển Moderator của Diễn đàn Bác sĩ Nội trú
 8. [Hỏi đáp] Diễn đàn Bác sĩ Nội trú đang được hoàn thiện, xin tiếp thu ý kiến góp ý tại đây
 9. [Hướng dẫn] Cách thức lập Thread và Post bài viết trên diễn đàn
 10. [Hướng dẫn] Cách thức post video trên diễn đàn
 11. [Hướng dẫn] Cách thức post ảnh trên diễn đàn