PDA

View Full Version : SINH NHẬT LẦN 1  1. [Thông báo] Chúc mừng Diễn đàn Bác sĩ nội trú tròn 1 tuổi
  2. [Thông báo] Hình ảnh trong ngày sinh nhật lần thứ 1 của Diễn đàn Bác sĩ Nội trú
  3. [Thông báo] Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sinh nhật lần 1 của diễn đàn đã hoàn tất
  4. [Thông báo] Thư mời tham dự tiệc "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 1" của Diễn đàn Bác sĩ Nội trú
  5. [Thông báo] Góp ý lên kế hoạch tổ chức sinh nhật lần thứ 1 của Diễn đàn Bác sĩ Nội trú (28/07/2013)