PDA

View Full Version : NỘI KHOA 1. [Hướng dẫn] Sách điện tử: Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng
 2. Sách điện tử: Điều trị tiêu huyết khối ở bệnh nhân nhồi máu não cấp
 3. [Hướng dẫn] Một số đề cương các khoa nội định dạng prc
 4. [Hướng dẫn] Kỹ thuật tiêm Insulin
 5. [Bài giảng] Nguyên nhân gây thâm quầng mắt và các điều trị
 6. [Giúp đỡ] A multicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled phase III study of Clot Lysis Evaluati
 7. [Giúp đỡ] Bạn nào tìm được quyển này thì chia sẻ cho tớ với: Antibiotic Essentials 2013 [Paperback]
 8. [Giúp đỡ] Xin sách Stroke (NIP- Neurology in Practice)
 9. [Giúp đỡ] Xin tài liệu "Prediction of haematoma growth and outcome in patients with intracerebral haemorrhage"
 10. [Giúp đỡ] Xin tài liệu "Safety of Intraventricular Hemorrhage (IVH) Thrombolysis Based on CT Localization..."
 11. [Giúp đỡ] Tài liệu về ung thư thận