PDA

View Full Version : PHÒNG TRUYỀN THỐNG BSNT  1. [Hỏi đáp] qui đổi bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú trường và bác sĩ nội trú bệnh viện
  2. [Hỏi đáp] Lịch sử hệ đào tạo Bác sĩ Nội trú trên Thế giới và Việt Nam