PDA

View Full Version : LỒNG NGỰC  1. [Giúp đỡ] Phình động mạch chủ bụng
  2. [Kinh nghiệm] Cấp cứu tràn khí màng phổi
  3. [Bài giảng] Phình động mạch chủ bụng
  4. [Ca lâm sàng] Phình động mạch chủ bụng vỡ được cấp cứu thành công
  5. [Bài dịch] Tràn dịch màng phổi dưỡng trấp