PDA

View Full Version : CỘT SỐNG 1. [Tổng quan] Thoát vị đĩa đệm: mức độ bệnh và chỉ định điều trị
 2. [Kinh nghiệm] Tập xà đơn gắn cửa chữa thoát vị đĩa đệm hiệu quả
 3. [Bài giảng] Bệnh rỗng tuỷ: nguyên nhân, chẩn đoán và các phương pháp điều trị
 4. [Kinh nghiệm] Có những dấu hiệu này thì coi chừng bị ung thư xương nha các thím!
 5. [Tổng quan] Bệnh đau thắt lưng
 6. [Hỏi đáp] Thoái hóa cột sống vì smart phone
 7. [Tổng quan] Kỹ thuật: Phẫu thuật trượt đốt sống thắt lưng
 8. [Bài giảng] Các phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ
 9. [Bài giảng] Biểu hiện lâm sàng của thoái vị đĩa đệm cột sống cổ và hình ảnh phim chụp
 10. [Bài giảng] Thoát vị đĩa đệm: các phương pháp điều trị
 11. [Bài giảng] Thoát vị đĩa đệm: sinh bệnh học, phân loại mức độ và thái độ xử trí
 12. [Tổng quan] Chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt bệnh trượt đốt sống
 13. [Bài giảng] Chỉ định mổ và kỹ thuật mổ chấn thương cột sống thắt lưng
 14. [Bài giảng] Chẩn đoán và điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng cùng