Nhận bệnh nhân nữa này

Post a reply to the thread: Article: Thủ khoa "thích trẻ nhỏ" đáng yêu của ĐH Y Hà Nội

Your Message

Click here to log in

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Topic Review (Newest First)

 • 21-08-14, 18:12
  Maihaihny
  khâm phục chi quá.chuc chị luôm thanh công trên con đường đã chọn
 • 21-08-14, 18:00
  Bống

  Article: Thủ khoa "thích trẻ nhỏ" đáng yêu của ĐH Y Hà Nội

  You can view the page at http://bacsinoitru.vn/content.php?r=...H-Y-Hà-Nội

Quyền viết bài

 • Bác được phép tạo bài mới
 • Bác được phép trả lời bài
 • Bác không được đính kèm file vào bài viết
 • Bác không được sửa lại bài mình viết
 •