Nhận bệnh nhân nữa này

Post a reply to the thread: Article: Đề nghị công nhận trình độ đào tạo bác sĩ tương đương thạc sĩ

Your Message

Click here to log in

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Topic Review (Newest First)

 • 15-03-18, 19:09
  Đăng Thang
  Đề nghị này rất phù hợp ạ, đến lúc phải phân loại theo mức độ và thời gian, trình độ.
 • 15-03-18, 18:14
  drchinh

  Article: Đề nghị công nhận trình độ đào tạo bác sĩ tương đương thạc sĩ

  You can view the page at https://bacsinoitru.vn/content.php?r...ng-thạc-sĩ

Quyền viết bài

 • Bác được phép tạo bài mới
 • Bác được phép trả lời bài
 • Bác không được đính kèm file vào bài viết
 • Bác không được sửa lại bài mình viết
 •