Nhận bệnh nhân nữa này

Post a reply to the thread: Article: Nghiên cứu ENCHANTED: liều thấp tPA hiện nay có phải là lựa chọn khả thi trong đột quỵ?

Your Message

Click here to log in

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Additional Options

  • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Topic Review (Newest First)

Quyền viết bài

  • Bác được phép tạo bài mới
  • Bác được phép trả lời bài
  • Bác không được đính kèm file vào bài viết
  • Bác không được sửa lại bài mình viết
  •