Nhận bệnh nhân nữa này

Post a reply to the thread: Article: Cách xưng hô trong bệnh viện

Your Message

Click here to log in

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Additional Options

 • Will turn www.example.com into [URL]http://www.example.com[/URL].

Topic Review (Newest First)

 • 16-03-14, 10:44
  i_miss
  y tá già và bác sỹ trẻ đó mà, điều dưỡng chả biết điêu gi hết, nhất là Bạch Mai
  bên Ngoại thấy khác hẳn
 • 13-02-14, 07:54
  lang tu
  Quan trọng là cái trình độ nhận thức thể hiện trong các xưng hô chứ không phải là học vấn. Dù người đó có học hàm học vị cao lên đến tầm giáo sư tiến sĩ mà xưng hô kém thì cũng tệ hơn thậm chí một chí hộ lý mà biết xưng hô mẫu mực. Với lại tôi thấy bây giờ có một bộ phận không nhỏ các Bác sỹ nhất là các BS trẻ khi nhận công tác tại BV tỏ ra rất coi thường bộ phận điều dưỡng, hộ lý nên xưng hô khá hỗn. Đối với đồng nghiệp mà còn như vậy thì đối với Bệnh nhân chắc xem không ra gì. Ngành giáo dục Việt Nam cần đưa môn học về "Văn hóa giao tiếp" vào chương trình học các cấp để giáo dục các "trí thức" biết xưng hô đúng mực
 • 12-02-14, 20:59
  Điều dưỡng
  Em vẫn thường gọi bác sĩ A, mời bác sĩ B, thưa bác sĩ C...!
 • 12-02-14, 19:41
  drchinh

  Article: Cách xưng hô trong bệnh viện

  You can view the page at http://bacsinoitru.vn/content.php?r=...nh-viện&

Quyền viết bài

 • Bác được phép tạo bài mới
 • Bác được phép trả lời bài
 • Bác không được đính kèm file vào bài viết
 • Bác không được sửa lại bài mình viết
 •