Tài liệu hội thảo về ''Phản vệ và sốc phản vệ'' 2014

Tìm thấy 12 kết quả
Tổng cộng đã có : 7,549 lượt tải tài liệu
 • STT
  Phiên
  Hội trường
  Chủ đề
  Người trình bày
  Số lần được tải về
  File báo cáo
 • 1.
  Chiều
  HT lớn
  26/04/2014 15:50

  Các ca lâm sàng về sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

  ThS. BS. Nguyễn Văn Quế
  (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên)
  797
 • 2.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 16:10

  Báo cáo tình huống lâm sàng sốc phản vệ tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai

  BS. Nguyễn Việt Hải
  (Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai)
  378
 • 3.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:40

  Các ca lâm sàng sốc phản vệ tại Bệnh viện Hùng Vương

  BS. Lương Minh Tuấn
  (Bệnh viện Hùng Vương)
  336
 • 4.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:30

  Ca lâm sàng sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

  BS. Phạm Lương Hiền
  (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
  293
 • 5.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:20

  Nhận xét đặc điểm lâm sàng và điều trị phản vệ tại khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai

  ThS. BS. Bùi Văn Cường
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai)
  564
 • 6.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:05

  Phản ứng phản vệ trong Gây mê Hồi sức

  GS. TS. Nguyễn Quốc Kính
  (Khoa GMHS - Bệnh viện Việt Đức)
  463
 • 7.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:50

  Cấp cứu phản vệ - Từ lý thuyết tới thực hành

  PGS. TS. Nguyễn Gia Bình
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai)
  1,413
 • 8.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:35

  Adrenalin - Thuốc được lựa chọn điều trị phản ứng phản vệ

  ThS. BS. Nguyễn Đăng Tuân
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai)
  726
 • 9.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:25

  Sốc phản vệ

  TS. BS. Phan Hữu Phúc
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Nhi Trung ương)
  769
 • 10.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:10

  Vai trò của Anti-Histamine trong các phản ứng dị ứng nhanh

  ThS. BS. Nguyễn Văn Đĩnh
  (Bộ môn Dị ứng, Miễn dịch Lâm sàng - Đại học Y Hà Nội)
  542
 • 11.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:00

  Glucocorticoids trong điều trị sốc phản vệ

  BS. Bùi Văn Khánh
  463
 • 12.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 08:00

  Sốc phản vệ - Sinh lý bệnh miễn dịch

  TS. BS. Chu Chí Hiếu
  (Khoa Dị ứng, Miễn dịch Lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai)
  805
Danh sách bài báo cáo được tải về nhiều nhất
 • STT
  Phiên
  Hội trường
  Chủ đề
  Người trình bày
  Số lần được tải về
  File báo cáo
 • 1.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:50

  Cấp cứu phản vệ - Từ lý thuyết tới thực hành

  PGS. TS. Nguyễn Gia Bình
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai)
  1,413
 • 2.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 08:00

  Sốc phản vệ - Sinh lý bệnh miễn dịch

  TS. BS. Chu Chí Hiếu
  (Khoa Dị ứng, Miễn dịch Lâm sàng - Bệnh viện Bạch Mai)
  805
 • 3.
  Chiều
  HT lớn
  26/04/2014 15:50

  Các ca lâm sàng về sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

  ThS. BS. Nguyễn Văn Quế
  (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên)
  797
 • 4.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:25

  Sốc phản vệ

  TS. BS. Phan Hữu Phúc
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Nhi Trung ương)
  769
 • 5.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:35

  Adrenalin - Thuốc được lựa chọn điều trị phản ứng phản vệ

  ThS. BS. Nguyễn Đăng Tuân
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai)
  726
 • 6.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:20

  Nhận xét đặc điểm lâm sàng và điều trị phản vệ tại khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai

  ThS. BS. Bùi Văn Cường
  (Khoa HSTC - Bệnh viện Bạch Mai)
  564
 • 7.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:10

  Vai trò của Anti-Histamine trong các phản ứng dị ứng nhanh

  ThS. BS. Nguyễn Văn Đĩnh
  (Bộ môn Dị ứng, Miễn dịch Lâm sàng - Đại học Y Hà Nội)
  542
 • 8.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 14:00

  Glucocorticoids trong điều trị sốc phản vệ

  BS. Bùi Văn Khánh
  463
 • 9.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:05

  Phản ứng phản vệ trong Gây mê Hồi sức

  GS. TS. Nguyễn Quốc Kính
  (Khoa GMHS - Bệnh viện Việt Đức)
  463
 • 10.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 16:10

  Báo cáo tình huống lâm sàng sốc phản vệ tại Bệnh viện tỉnh Lào Cai

  BS. Nguyễn Việt Hải
  (Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai)
  378
 • 11.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:40

  Các ca lâm sàng sốc phản vệ tại Bệnh viện Hùng Vương

  BS. Lương Minh Tuấn
  (Bệnh viện Hùng Vương)
  336
 • 12.
  Chiều
  HT lớn
  24/04/2014 15:30

  Ca lâm sàng sốc phản vệ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

  BS. Phạm Lương Hiền
  (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương)
  293