Bữa trước Mình có đi dự hội thảo khoa học về dinh dưỡng lâm sàng.
Được Ts Tâm giới thiệu về phần mềm định dưỡng do cô tự viết. Nhưng tìm không ra, bác nào có phần đó có thể chia sẽ cho mọi người được không
Xin cảm ơn!