Các anh chị cho em hỏi về phương pháp băng kín hút chân không (Vaccum Assisted Closure - VAC) có thể sử dụng máy hút dịch dẫn lưu màng phổi áp lực thấp (ví dụ máyConstant 1400) để thay thế không ạ?
Ngoài ra vật liệu xốp này do hãng nào cung cấp
em cảm ơn!