Mẫu đăng ký dự tuyển Moderator:
- Nick:Đỗ Hoàng
- Họ và tên:Đỗ Hoàng
- Ngày, tháng, năm sinh: 16/08/1992
- Bệnh viện/Trường Đại học/Cơ quan, tổ chức (đang học tập hoặc công tác):Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm Tuyên Quang
- Chuyên ngành/Nghề nghiệp (nếu có):Điều dưỡng (E học điều dưỡng nhưng có kinh nghiệm về IT nên hiện tại đang được đảm nhiệm thêm công việc IT của Bệnh viện )
- Box đăng ký quản lý: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN :v
- Email: dohoangbvsk@gmail.com
- Điện thoại: 0912555765
- Mong muốn của bạn sau khi được làm Mod: Được giao lưu, làm quen với tất cả mọi người và nâng cao trình độ của mình