Với chỉ một đợt lấy mẫu và phân tích, chúng tôi chưa có kết luận tuyệt đối về độ an toàn của các vị trí lấy mẫu nói riêng và khu vực Vũng Áng nói chung. Tuy nhiên, kết quả của đợt lấy mẫu và phân tích đầu tiên cho thấy, nước biển ở các vị trí lấy mẫu không bị nhiễm độc cấp tính bởi kim loại nặng, phenol và xyanua.


Thông tin được chia sẻ bởi thành viên trên Diễn đàn Độc giả trẻ

Mục đích

Xác định mức độ ô nhiễm hiện thời ở vùng biển ngay cạnh khu công nghiệp Vũng Áng và nhà máy luyện gang thép. Địa điểm này được chọn để lấy mẫu đầu tiên vì có cá chết nhiều và được phát hiện đầu tiên.

Các điểm lấy mẫu

Sơ đồ của 6 vị trí lấy mẫu ở khu công nghiệp Vũng Áng được mô tả ở hình 1 và bảng 1. Theo dự tính, mẫu sẽ được lấy ở 8 vị trí. Tuy nhiên, vì điều kiện thực tế không cho phép, nhóm lấy mẫu chỉ thực hiện được ở 6 vị trí như sơ đồ: vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4, vị trí X và vị trí Y. Ở bốn vị trí đầu tiên, mẫu được lấy ở hai độ sâu: 5m và 10-15m. Ở vị trí X và Y, mẫu được lấy ở độ sâu <0.5m. Ngoài ra, một trung tâm phân tích có giúp chúng tôi lấy một mẫu nước biển ở Thanh Hóa để phân tích đối chiếu. Mẫu này được lấy ở biển Tĩnh Gia, độ sâu <0.5m, ở ven bờ và rất gần với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Kết luận

Với chỉ một đợt lấy mẫu và phân tích, chúng tôi chưa có kết luận tuyệt đối về độ an toàn của các vị trí lấy mẫu nói riêng và khu vực Vũng Áng nói chung. Tuy nhiên, kết quả của đợt lấy mẫu và phân tích đầu tiên cho thấy, nước biển ở các vị trí lấy mẫu không bị nhiễm độc cấp tính bởi kim loại nặng, phenol và xyanua.

Ở vị trí 1, gần cống xả thải của Formosa, nước biển có thể không an toàn cho sinh vật biển sống ở đó vì có hàm lượng amoni và tổng ni tơ khá cao. Ngoài ra, hàm lượng thủy ngân ở điểm này cũng cao hơn một chút so với quy định. Ở vị trí Y, gần cống xả thải hồ tôm các chỉ tiêu như amoni, phốt pho, COD và phenol (theo SGS) vượt giới hạn cho phép cho nước biển ven bờ khá nhiều. Điều này cho thấy các việc tiếp xúc với nước biển ngay sát bờ ở khu vực này là không an toàn. Ở những vị trí khác, ngoài giá trị xyanua cao bất thường và chưa giải thích được như trên, các chỉ tiêu khác hầu hết nằm trong giới hạn cho phép.

Ở một số chỉ tiêu như As, COD và CN, có sự không nhất quán giữa các trung tâm phân tích. Điều này càng cho thấy sự cần thiết của việc có hơn một nhóm phân tích để so sánh đối chiếu kết quả và đưa ra kết luận khách quan nhất về hiện trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực có cá chết ở miền Trung.

Nhóm Phân Tích Môi Trường Biển Miền Trung