Viết học thuật là một hình thức viết thường được sử dụng trong các trường đại học. Phương pháp này khác với các phương pháp khác như: viết riêng tư, viết văn học, viết báo chí, viết thương mại. Khi viết, bạn cần chú ý đến đối tượng độc giả, những người sẽ đọc những gì bạn viết. Đối với viết học thuật, độc giả chính thường là các giáo viên hoặc giáo sư hướng dẫn của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến giọng văn, kiểu cách mà bạn diễn giải nội dung viết. Giọng văn phụ thuộc vào cách chọn từ ngữ, cấu trúc ngữ pháp và thậm chí là độ dài câu văn mà bạn viết.

Quá trình viết học thuật gồm 4 giai đoạn chính:
• Chuẩn bị
• Lập dàn ý
• Viết và sửa bản nháp
• Viết hoàn chỉnhGiai đoạn chuẩn bị:

Chọn và làm hẹp chủ đề Giả sử bạn muốn viết về chủ đề môi trường. Đó là một chủ đề rộng mà bạn khó có thể diễn giải trong một đoạn văn. Bạn có thể là hẹp chủ để bằng cách viết về vấn đề ô nhiễm môi trường nếu bạn muốn. Tuy nhiên, chủ đề như thế vẫn còn quá rộng đối với một đoạn văn.

Bạn có thể làm hẹp nó về một hình thức ô nhiễm môi trường cụ thể, ví dụ như ô nhiễm đối với đại dương. Chủ đề này có thể gồm vấn đề ô nhiễm bởi dầu, bởi chất hóa học, bởi chất thải, bởi rác. Do vậy, bạn có thể quyết định viết về ô nhiễm do tràn dầu đối với đại dương. Điểm lưu ý ở đây là, bạn phải làm hẹp chủ đề của đoạn văn vào một nội dung cụ thể và bạn có thể viết về nó một cách rõ ràng và tương đối đầy đủ.

Xem sơ đồ về quá trình làm hẹp chủ đề:

Làm hẹp chủ đề

Sau khi bạn đã chọn được một chủ đề và làm hẹp nó vào trong một vấn đề cụ thể, bước tiếp theo là viết ra các ý tưởng. Bước này được thực hiện bởi một quá trình được gọi là Tập kích não (Brain Storming). Bước này có thể giúp bạn viết nhanh hơn và tiết kiệm thời gian trong các giai đoạn tiếp theo của quá trình viết. Bước 2: Tập kích não Có ba kỹ thuật Tập kích não: Liệt kê theo danh sách, Viết tự do, và Liệt kê theo nhóm.
• Kỹ thuật liệt kê theo danh sách Sử dụng kỹ thuật này bạn sẽ nghĩ về chủ đề đang viết và nhanh chóng lập một danh sách các từ hoặc cụm từ bất kỳ nảy sinh trong suy nghĩ của bạn.

Mục đích là viết ra càng nhiều ý tưởng càng tốt trong thời gian ngắn để có thể tìm ra một chủ điểm cụ thể cho chủ đề của bạn. T

Thực hiện các công việc sau:

o Viết ra chủ đề chung nhất lên đầu trang giấy của bạn. o Sau đó liệt kê ra tất cả những ý tưởng mà bạn có thể nghĩ ra trong đầu về chủ đề này.

o Sử dụng bất kỳ từ ngữ hoặc câu nào bạn có thể nghĩ ra để diễn đạt, không cần lo lắng về ngữ pháp hay chính tả.

• Kỹ thuật viết tự do Viết tự do là một hoạt động tập kích não mà bạn sẽ viết một cách tự do về một chủ đề với chủ điểm cụ thể. Trong lúc bạn viết, có thể một ý tưởng này sẽ sinh ra một ý tưởng khác. Cũng giống như kỹ thuật liệt kê, kỹ thuật viết tự do được sử dụng để sinh ra càng nhiều ý tưởng càng tốt và viết chúng ra giấy mà không cần quan tâm đến ngữ pháp, chính tả, tính lôgic hay trật tự. Vì thế, bạn viết càng nhiều thì càng có nhiều ý tưởng. Đừng thất vọng nếu bạn cảm thấy không có ý tưởng nào nữa. Cứ viết những gì bạn có thể viết.


Thực hiện các công việc sau:

o Viết chủ đề lên đầu trang giấy của bạn.

o Viết càng nhiều càng tốt về chủ đề cho đến khi không còn ý tưởng nào nữa. Bao gồm ý tưởng về thực tế, chi tiết và các ví dụ có thể nghĩ ra trong đầu bạn về chủ đề đó.

o Sau khi bạn viết hết các ý tưởng có thể nghĩ ra, đọc lại những gì đã viết và khoanh tròn vào những ý tưởng chính mà ta có thể phát triển thêm.

o Chọn ý tưởng chính đó và lặp lại viết tự do với nó.

• Kỹ thuật liệt kê theo nhóm Liệt kê theo nhóm là một hoạt động tập kích não khác có thể được sử dụng để sinh ra các ý tưởng.

Thực hiện các công việc sau:

o Viết chủ đề vào giữa trang giấy của bạn và khoanh tròn nó lại.

o Sau đó viết bất kỳ ý tưởng gì bạn có thể nghĩ ra vào xung quanh vòng tròn ở giữa và cũng khoanh tròn lại.

o Suy nghĩ về những ý tưởng mới thêm vào này và viết tiếp những ý tưởng liên quan đến nó vào vị trí xung quanh và khoanh tròn lại.

Đến đây, bạn đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị. Bây giờ hãy chuyển sang giai đoạn lập dàn ý.

Giai đoạn lập dàn ý:

Trong giai đoạn này, bạn sắp xếp các ý tưởng được sinh ra trong giai đoạn trước thành các dàn ý. Bước đầu tiên, bạn chia các ý tưởng theo các chủ đề con và gạch bỏ những ý tưởng mà không thuộc một chủ đề con nào hoặc sẽ không sử dụng đến. Tiếp tục việc chia các ý tưởng trong các chủ đề con theo các chủ đề hẹp hơn. Cuối cùng, bạn sẽ viết các câu văn theo chủ đề. Một dàn ý có các ý chính và ý hỗ trợ theo thứ tự mà bạn dự định viết về chúng.

Giai đoạn viết và sửa bản nháp:

Ở giai đoạn này, bạn sẽ viết và sửa bản nháp một vài lần cho đến khi có được bản hoàn chỉnh. Bước đầu tiên bạn viết một bản nháp thô từ các dàn ý. Hãy viết ra ý tưởng chính của chủ đề và gạch chân nó. Viết tiếp các câu khác trong dàn ý một cách đều đặn để thành đoạn văn. Hãy mạnh dạn thêm vào những ý tưởng khác liên quan đến chủ đề đang viết cho dù chúng không có trong dàn ý. Đừng lo lắng về ngữ pháp, ngắt câu hoặc chính tả. Bản nháp đầu tiên này không cần phải hoàn hảo. Mục đích của nó là để bạn viết ra càng nhiều thông tin càng tốt theo chủ điểm cụ thể đã nêu ra trong dàn ý. Bước tiếp theo là sửa và sắp xếp lại nội dung. Bạn sẽ sửa lại những gì đã viết cho tốt hơn. Đọc kỹ nội dung và thứ tự đã viết để kiểm tra sự thống nhất, sự kết dính và cả tính logic. Trong lần sửa thứ nhất, bạn không cần phải sửa ngữ pháp, cấu trúc câu, chính tả hay sự ngắt câu. Bạn chỉ cần quan tâm chủ yếu đến nội dung và thứ tự tổ chức câu văn trong đó.

Thực hiện các công việc sau:

• Đọc toàn bộ đoạn văn một cách cẩn thận để có cái nhìn tổng quan.
• Kiểm tra xem đã diễn đạt được ý chính chưa.
• Kiểm tra tính logic và kết dính toàn bộ.
• Kiểm tra để chắc chắn rằng đoạn văn của bạn có câu diễn đạt ý chính.
• Kiểm tra tính thống nhất và có thể bỏ những câu không có chức năng hỗ trợ cho ý nghĩa của đoạn đấy.
• Kiểm tra xem mỗi đoạn đã có đủ các ý hỗ trợ giải thích cho chủ đề chính của đoạn hay chưa. Nếu chưa thì viết lưu ý vào là cần thêm chi tiết hoặc cần ví dụ minh họa.
• Kiểm tra các từ hoặc câu chuyển tiếp.
• Cuối cùng, xem thử đoạn văn của bạn có cần câu kết luận hay không. Bây giờ là lúc bạn viết lại đoạn văn với những thông tin cần sửa để có bản nháp lần hai. Ở lần sửa này, bạn kiểm tra ngữ pháp, chính tả, dấu ngắt câu và cấu trúc câu.
• Kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của mỗi câu.
• Kiểm tra cách dùng danh từ, động từ, thì của động từ trong mỗi câu.
• Kiểm tra sự ngắt câu, chính tả, viết hoa, lỗi soạn thảo.
• Sử dụng từ vựng thích hợp.

Giai đoạn viết hoàn chỉnh:
Cuối cùng, bạn sẽ viết bản hoàn chỉnh. Nó nên được viết một cách rõ ràng dễ hiểu. Hãy chắc chắn là bạn đã sửa các lỗi đã lưu ý ở trên. Sau đó bạn đọc lại và đừng ngạc nhiên nếu bạn vẫn tiếp tục sửa một vài chỗ nữa. Hãy nhớ rằng viết là một quá trình tiếp tục cho đến khi nào bạn cảm thấy hài lòng với bản hoàn chỉnh cuối cùng.

Gluck !!


From PassionForEnglish.Com