Các bác muốn học trực tiếp với giáo viên nước ngoài, qua online skype, 1 giáo viên, 1 học viên (lịch học tùy sắp xếp) thì tham khảo tại đây nha (website Anh Ngữ Thực Hành chấm com) ANH NGỮ THỰC HÀNH