Giới thiệu kênh học Anh văn với Misterduncan. Chương trình này rất hiệu quả vì giáo viên rất tài năng, vui vẻ, bài giảng có phương pháp sư phạm giúp nhớ lâu và hiểu bài tốt, cách dạy thú vị, bài gắn với đời sống nên đem lại cho học viên sự tiến bộ nhanh chóng và đương nhiên! Điều hấp dẫn là bài giảng có phụ đề nên học viên không sợ ... không hiểu thầy!