anh chị cho e hỏi tại sao trong xuất huyết giảm tiểu cầu lại dùng acid transamic ạ.e cảm ơn