Em xin chào mọi người, em đang học ngành bs y học dự phòng năm cuối và có mong muốn thi bs nội trú tại hà nội năm 2017.
Em đã tìm tài liệu ôn thi nhiều nơi mà chưa tìm được, có ai có tài liệu ôn thi hoặc biết nơi có chỉ chỗ cho em với.
Em xin cảm ơn!