Dạ! Mọi người cho e hỏi?
Chuyện của e là như thế này,e đi coi bói và bà thầy bói nói e bị quỷ nhập rồi bã nói phải gở ra....sau đó bà thầy dùng cồn với rựu móc trong cổ họng cho e ói ra,bã móc e ói khoảng 2 lần thì là dịch màu trắng như nước bọt vậy...sau 2 lần đó thì những lần sau e ói ra dịch giống như có máu bầm....

E ói dịch giống như trong hình đó mọi người.........sau khoảng hơn 2h móc họng như vậy thì e mới ói ra lại dịch trắng như nước bọt bình thường..

Lúc đó e chưa ăn gì hết,bụng trống rỗng,sức khỏe của e rất tốt.

Vậy cho e hỏi ?.Một người bình thường khi móc họng có ra dich như e lúc đó không ah? e bị gì vậy mọi người?
Cảm ơn bác sĩ và mọi người trả lời giúp e ah!