Anh chị cho em hỏi chút kinh nghiệm về lập nhóm thực tập ở lâm sàng.
1. Một nhóm khoảng bao nhiêu thành viên là ổn?
2. Mỗi thành viên cần tố chất thế nào (cá nhân) để có thể lập được một nhóm hoàn hảo?
Mong nhận được câu trả lời từ anh chị!
Em xin cám ơn!