bác sĩ ơi!
Trên người em có nhiều nốt ruồi mọc thành vùng khác nhau. Ban đầu nó mọc tập trung lại thành rất nhiều nốt sau đó lan ra dần. Những nốt ruồi đó màu nâu, không gây đau đớn nhưng mất thẩm mĩ,em sợ nốt những vùng nốt ruồi đó lại mọc thêm.(em không bị bẩm sinh đã bị mà lần đầu tiên em phát hiện là vào lớp 7 sau đõ những năm sau chúng lan ra và mọc thêm ở những chỗ khác)