-Mình có vào website tt đào tạo chỉ đạo tuyến thì chỉ tìm được cái thông báo chương trình học 2016.
- Hiện tại mình đang cần thông tin về lớp Lọc máu liên tục dành cho bs và dd ( khoá 3 tháng)
- Bạn nào biết thông tin chia sẻ với ạ. Đang càn gấp mà lễ gọi đt không được.
-Xin cảm ơn