Em đang học y5, muốn sau này ra trương được làm chuyên khoa da liễu mà em nhận thấy chỉ tiêu rất ít. Anh chị nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho em những hướng đi để sau này được học chuyên khoa này không ạ . Em xin cam ơn