cho em hỏi khi mổ xong bên cạnh có 1 cục nhỏ nổi lên, cảm giác hơi ê(vết mổ nằm ở trên đầu). là do bị nhiễm trùng hay là phản ứng tự vệ tự nhiên của cơ thể?