chào các bác mong các bác chỉ giúp em ah
các cơ quan trong hệ thần kinh có ơối liên hệ như thế nào trong hoạt động sống ah??????????