Em đọc cái phác đồ 3.2 trong quyển hồi sức cấp cứu tiếp cận theo các phác đồ mà không hiểu lắm. Cụ thể thì khi đạt được tất cả mục đích truyền dich mà vẫn cần dùng thuốc vận mạch (A) thì định lượng nồng độ cortisol ngẫu nhiên hay (A) + APACHE II >= 25 + ( tăng nguy cơ chảy máu hoặc tình trạng hấp hối hoặc không hi vọng sống quá 28 ngày hoặc không có chỉ định hồi sức) thì mới định lượng nồng độ cortisol ngẫu nhiên ?

đánh giá tình trạng hấp hối, không hi vọng sống quá 28 ngày như thế nào?