cho em hỏi nguyên nhân ,cơ chế, triệu chứng điều trị,dự phòng Cơn rét run sau mổ là thế nào a?
Em tìm tài liệu mà không có