Dạ, em không biết nếu thi nội trú ở TPHCM thì có được đăng kí thi ở Hà Nội hay Huế không. Em cảm ơn