1. bệnh nhân đau thắt ngực, ECG là hình ảnh nhồi máu cơ tim st chênh lên ở vùng sau dưới, men tim không tăng, sau đó 6 h sau làm điện tim về bình thường, không có st chênh, men tim cũng không tăng, tôi chẩn đoán là cơn đau thắt ngực không ổn định có đúng không?