AC ơi cho e hỏi một chút ạ:có ai biết bộ câu hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống bệnh nhân có can thiệp(ví dụ:BN có thở máy,BN có nội khí quản,mở khí quản,....) ko ạ? cho xin với .E cảm ơn!