anh chị cho em hỏi là:điều kiện thi nội trú là trung bình 4 môn cơ sở y học cổ truyền trên 7.tưc là mỗi môn trên 7 hay la trung bình môn của 4 môn trên 7 ạ.(e muốn hỏi về điều kiên thi nội trú y hoc cổ truyền)