Học viên bao gồm 40 bác sỹ và điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai (Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Cấp cứu nhi, Gây mê hồi sức, Cấp cứu tim mạch) và các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai. Bác sỹ và điều dưỡng của các bệnh viện vệ tinh được giảng qua truyền hình trực tuyến.

1. Tên:
Cập nhật về cấp cứu ngừng tuần hoàn theo quan điểm mới châu Á Thái Bình Dương.

2. Nhà tổ chức: Phân Hội cấp cứu Việt Nam (Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai) và Bệnh viện Bạch Mai (Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến).

3. Địa điểm: Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Bạch Mai: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Ngày: 1 buổi chiều (31/10/2013)


5. Báo cáo viên:

- GS. Edward Stapleton (Mỹ)

- GS. Tanaka (Nhật Bản)

- GS. Paul Middleton (Úc)

6. Học viên

- 40 bác sỹ và điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai (Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Cấp cứu nhi, Gây mê hồi sức, Cấp cứu tim mạch) và các bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai.

- Bác sỹ và điều dưỡng của các bệnh viện vệ tinh được giảng qua truyền hình trực tuyến.

7. Chương trình

Tên bài giảng
Giảng viên
Thời gian
Xây dựng chương trình cấp cứu trên toàn hệ thống: Cấu trúc Giáo dục công chúng, đối ứng hệ thống cấp cứu (EMS), và hệ thống bệnh viện
GS. Edward Stapleton
60 phút
Giải lao
15 phút
Tăng thời gian/chất lượng cấp cứu ngừng tuần hoàn cải thiện tỷ lệ sống
GS. Tanaka
40 phút
Các nguyên tắc cơ bản trong cấp cứu ngừng tuần hoàn GS. Paul Middleton
40 phút