Cứ hai năm một lần, chuyên khoa Huyết học – Truyền máu lại tổ chức Hội nghị khoa học Huyết học – Truyền máu toàn quốc. Được phép của Bộ Y tế tại công văn số 1125/BYT-QT ngày 6/3/2012, Hội nghị năm nay được tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2012.Hội nghị thu hút hàng trăm nhà khoa học về chuyên ngành Huyết học - Truyền máu trong toàn quốc và thế giới, với hơn 100 công trình nghiên cứu khoa học của các chuyên gia trong và ngoài chuyên ngành huyết học - truyền máu được trình bày tại hội nghị.

>>> Tải thông báo chi tiết tại đây