Bác sỹ trả lời giúp:
Mẹ tôi 75 tuổi, đi khám có kết quả siêu âm như sau:
- Thùy phải kích thước bình thường, nhu mô có 3 nhân tập trung 1 chỗ, trong đó có 2 nhân ít âm kích thước nhân lớn 9mm. Trong nhân có vôi hóa thô kích thước nhân tăng âm 11mm, không thấy tăng sinh mạch.
- Thùy trái kích thước bình thường, nhu mô có 4 nhân ít âm kích thước nhân lớn nhất 6,7x6mm. Trong nhân có vôi hóa không thấy tăng sinh mạch.
- Tuyến nước bọt cấu trúc bình thường.
- Hiện tại chưa thấy hạch bất thường vùng cổ.
Vậy xin hỏi nếu dùng phương pháp đốt sóng cao tần thì phải đốt mấy lần ạ?