Trong tháng 1/2014 trên tờ Clinical Infectious Diseases có đăng tải bài nghiên cứu (DALI: Defining Antibiotic Levels in Intensive care unit patients: Are current beta-lactam antibiotic doses sufficient for critically ill patients?) về nồng độ kháng sinh ở các bệnh nhân trong khoa Hồi sức (Defining Antibiotic Levels in Intensive care unit patients – DALI). Mục đích của nghiên cứu này là xác định việc dùng thuốc kháng sinh beta-lactam ở bệnh nhân hồi sức có đạt được nồng độ để có được hoạt tính tối đa hay không, và liệu nồng độ kháng sinh có ảnh hưởng đến kết cục của bệnh nhân hay không.
Nghiên cứu được tiến hành tiến cứu trên nhiều quốc gia, theo dõi dược động học tại một thời điểm của 8 kháng sinh beta-lactam. Mỗi bệnh nhân được lấy 2 mẫu máu trong một khoảng thời gian giữa hai lần dùng thuốc (mẫu 1 lúc giữa và mẫu 2 lúc kết thúc khoảng thời gian đó). Đích chính dược động học/dược lực học là nồng độ kháng sinh tự do cao hơn nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) mầm bệnh ở cả 50% và 100% khoảng thời gian giữa hai lần dùng thuốc. Ảnh hưởng của phơi nhiễm kháng sinh trên kết cục bệnh nhân được mô tả bằng hồi quy logistic lệch.
Quá trình nghiên cứu đã thu thập 384 bệnh nhân từ 68 bệnh viện, tuổi trung vị là 6 (48-73) và trung vị điểm APACHE II là 18 (14-24), 65% bệnh nhân là nam. Trừ những trường hợp sử dụng kháng sinh để dự phòng, trong số 248 bệnh nhân dùng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, 16% không đạt được đích dược động học/dược lực học ở 50% khoảng thời gian giữa hai lần dùng thuốc, và những bệnh nhân này có tới 32% không có khả năng đạt được kết cục lâm sàng khả quan (tỷ số chênh 0,68, p=0,009). Kết cục lâm sàng khả quan liên quan đến sự gia tăng tỷ số đạt được đích dược động học/dược lực học ở 50% và 100% khoảng thời gian giữa hai lần dùng thuốc.
Các tác giả kết luận rằng bệnh nhân hồi sức bị nhiễm trùng có thể có kết cục xấu do phơi nhiễm kháng sinh không đủ. Việc dùng thuốc kháng sinh có thể cần phải tùy chỉnh theo từng trường hợp để cải thiện kết cục của những bệnh nhân nặng này.
Trước nghiên cứu này đã có những nghiên cứu ghi nhận sự biến thiên nồng độ kháng sinh trên bệnh nhân hồi sức. Nồng độ không đủ thường do tăng thể tích phân bố (có thể lên đến vài lần), chủ yếu là do tăng thể tích dịch ngoại bào (phù). Thời gian ban thải cũng có thể bị kéo dài do tăng thể tích phân bố. Thanh thải qua thận có thể tăng trong giai đoạn tăng động của nhiễm trùng nặng. Giảm albumin máu làm giảm gắn protein khiến tăng thải trừ những kháng sinh gắn protein nhiều như ceftriaxone. Kháng sinh nhóm beta-lactam là kháng sinh phụ thuộc thời gian nên bên cạnh việc tính toán đủ liều thì việc tăng tần suất dùng thuốc, kể cả dùng thuốc truyền liên tục cũng có thể là những biện pháp cần cân nhắc để đảm bảo đủ nồng độ thuốc và đạt được hiệu quả điều trị.