Kính các bác,

Được giao nhiệm vụ với cái box này, mà hiện nay bài vở lơ thơ, thật không phải một chút nào. Chúng tôi cũng tự lượng sức mình, không dám nghĩ sâu trèo cao ngã đau, nên mạo muội xem thế giới có những gì hay hay, hoặc thời sự trong nước có gì dư luận quan tâm, dần dần lấp đầy box này vậy. So với các chuyên ngành khác thì ở đây có vẻ như không được hot lắm. Vậy nên nếu có hơi lạc đề một chút mong các bác cũng châm chước, coi như cơn vắng ý thức thoáng qua thôi.

Vấn đề chất lượng chăm sóc chúng tôi không biết nhét vào đâu, đành post tạm vào đây để tiện bề quản lý. Lĩnh vực rộng lớn này không thể nói hết trong một vài bài, nay xin đưa ra trước những gì gọi là thời thượng. Cái thời thượng đầu tiên vừa dễ hiểu, vừa dễ áp dụng là tổ hợp chăm sóc, tiếng Anh gọi là care bundle.

Các bác xin xem link này trước khi đọc tiếp Using Care Bundles to Improve Health Care Quality