cho mình hỏi là kết quả RPR hiện tại là 1/4 (sau 2 lần xét nghiệm kiểm tra định kỳ - cách nhau khoảng 6 tháng, cả 2 lần đều là 1/4) vậy thì đã ổn chưa, 8 tháng - tính tới thời điểm điều trị. hiện tại trong máu và tinh dịch mình còn Virus giang mai hay ko? Có nguy hiểm cho người khác khi vô tình tiếp xúc phải hay ko?