Trong tình hình hiện nay, khi mà bệnh Ebola đang được quan tâm đến ngày một nhiều, chúng tôi xin giới thiệu một bài giảng về bệnh Ebola để các bạn tham khảo. Bài này được soạn từ trước tháng 9/2014 là thời điểm có cuộc họp quan trọng do WHO triệu tập thảo luận về các chiến lược điều trị dự phòng bệnh Ebola. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng đây sẽ là một nguồn tham khảo mà các bác sĩ sẽ cân nhắc khi xây dựng chương trình tập huấn Ebola cho các đơn vị của mình ở các địa phương.


Dòng sông Ebola - miền Bắc Congo

Download File