Tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn để cấp 75 suất học bổng đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú năm 2013 cho các ứng viên học tại Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Huế như sau:1. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Nam trong năm học 2012 - 2013 hoặc là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2012 - 2013 không thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng cha mẹ đang sinh sống, làm việc và có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam;

- Sinh viên đang theo học hoặc vừa tốt nghiệp tại các trường Đại học: Y Hà Nội, Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược Huế

- Bác sĩ nội trú: học viên đang theo học hoặc vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại các trường Đại học nêu trên;

2. Chỉ tiêu cụ thể:


- 30 học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đi học đại học Y;

- 40 sinh viên đang học hoặc vừa tốt nghiệp đại học tại các trường đại học Y Hà Nội, Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược Huế;

- 05 học viên đang học hoặc vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú.

3. Chuyên ngành, thang điểm, cẩm nang tuyển sinh và hồ sơ tuyển chọn:

- Chuyên ngành đào tạo (ngành học, số lượng học bổng, cơ sở đào tạo)

- Thang điểm

- Cẩm nang tuyển sinh

- Hồ sơ tuyển chọn

4. Địa chỉ nhận hồ sơ
(trực tiếp hoặc qua bưu điện): Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Nam, số 12 Nguyễn Hiền, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

5. Thời gian nhận hồ sơ
: (nếu gửi theo đường bưu điện, thời điểm gửi hồ sơ căn cứ vào dấu bưu điện)

- Đợt 1: từ ngày 15/08 đến 30/08/2013 (đối với học sinh vừa trúng tuyển đại học Y và sinh viên còn đang theo học).

- Đợt 2: từ ngày 15/10 đến 30/10/2013 (đối với sinh viên vừa tốt nghiệp bác sĩ, bác sĩ nội trú).

6. Tư vấn việc tham gia tuyển chọn:

- Trực tiếp tại Trung tâm

- Qua điện thoại số 0510 3814118 - 0510 3814116

- Qua hộp thư điện tử thongtinchinhsachclc@gmail.com

7. Thông tin chi tiết tại website:
http://nhanlucquangnam.org.vn