1 số bài trước Dlmeco đã giới thiệu cho Anh chị cổng trục là gì và vận dụng cổng trục như thế nào trong các cấp công nghiệp. với các tai trọng khác nhau mà nguyên lý làm việc của cổng trục là khác nhau. Bài viết dưới đây chúng tôi chia sẻ kỳ vọng Các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nguyên lý khiến cho việc bao gồm hệ thống bánh xe gồm 4 cụm, mỗi cụm với 2 bánh xe bằng thép. Hệ thống động cơ, hộp giảm tốc và bộ truyền bánh răng hở sẽ dẫn động cho 1 bánh xe trong mỗi cụm để khiến cổng trục di chuyển…