Trên thị trường em thấy có rất nhiều người quảng cáo viên uống trắng da, Em cũng nghĩ tới việc đi tắm trắng nhưng mà cũng sợ vì có mấy vụ trên mạng ghê quá, em phân vân là nên đi tắm trắng hay uống white glutathione, E sử dụng sản phẩm này rồi chỉ em với