Bác sĩ nói rửa tay sau khi đi ngoài tốn khoảng 30 giây , nhưng nếu cái vòi nước bị dính vào dơ hay cái thau nước bị dính vào dơ luôn thì rửa luôn 2 cái đó nữa tốn cũng 10 phút


Bác sĩ cho biết có cần rửa cái vòi nước hay cái thau không ?