Em có đọc một số bài viết trên mạng và thấy có thông tin nói rằng ăn trứng vịt lộn có thể gây ung thư. Tìm hiểu có trang bảo không phải, trang bảo phải nên em không biết tin vào đâu. Em hoang mang quá vì buổi sáng em hay trứng vịt lộn. Ai biết chỉ em với ạ. Em cảm ơn.