Bác sĩ cho em hỏi làm sao để tăng cân nhanh, hiệu quả, không dùng thuốc hỗ trợ tăng cân nha...thanks