Dear,
Em 27t, đi siêu âm tử cung kết quả như sau:
Tử cung: ngã trước, dap #24mm, nội mạc #4mm
Vùng eo tử cung có nang #8mm
Buồng trứng: không u
Túi cùng: không dịch
Kết luận: Nang vùng eo tử cung

Em bị như vậy có nguy hiểm không và phải điều trị như thế nào ah?
Rất mong nhận được câu trả lời ah!
Em xin cám ơn!