Cho em hỏi em bị gì khi chỉ mới cương và đeo bao cao su vô chừng 30 giây là bắn tinh, xin giúp em cách chữa trị (em đã cắt bao quy đầu)